تعداد بازدیدکنندگان امروز 1 تعداد بازدیدکنندگان دیروز 6 تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز 52178 تعداد کاربران بر خط 84 تعداد کاربران لاگین بر خط 1
 
 

نتايج داوري مقالات ارسال شده به دبيرخانه

اولين همايش الكترونيكي ملي «چشم انداز اقتصاد ايران: با رويكرد حمايت از توليد ملي»
 

- توجه نمائيد رده بندي كدهاي ثبت نامي جهت سهولت رويت توسط پژوهشگران، بر اساس روند صعودي در هر دسته مرتب شده اند و ترتيب قرار گرفتن در رده بندي زير به معناي برتري مقالات بر يكديگر نمي باشد.
 
 

كد ثبت نام

نوع پذيرش

كد ثبت نام

نوع پذيرش

NCFPIE143

ارائه سخنراني آنلاين

NCFPIE147

ارائه سخنراني آنلاين

NCFPIE160

ارائه سخنراني آنلاين

NCFPIE164

ارائه سخنراني آنلاين

NCFPIE187

ارائه سخنراني آنلاين

-

-

NCFPIE104

ارائه سخنراني آفلاين

NCFPIE106

ارائه سخنراني آفلاين

NCFPIE112

ارائه سخنراني آفلاين

NCFPIE116

ارائه سخنراني آفلاين

NCFPIE119

ارائه سخنراني آفلاين

NCFPIE139

ارائه سخنراني آفلاين

NCFPIE146

ارائه سخنراني آفلاين

NCFPIE158

ارائه سخنراني آفلاين

NCFPIE170

ارائه سخنراني آفلاين

NCFPIE171

ارائه سخنراني آفلاين

NCFPIE175

ارائه سخنراني آفلاين

NCFPIE178

ارائه سخنراني آفلاين

NCFPIE181

ارائه سخنراني آفلاين

NCFPIE183

ارائه سخنراني آفلاين

NCFPIE190

ارائه سخنراني آفلاين

NCFPIE192

ارائه سخنراني آفلاين

NCFPIE198

ارائه سخنراني آفلاين

-

-

NCFPIE101

درج در مجموعه مقالات

NCFPIE103

درج در مجموعه مقالات

NCFPIE105

درج در مجموعه مقالات

NCFPIE109

درج در مجموعه مقالات

NCFPIE110

درج در مجموعه مقالات

NCFPIE115

درج در مجموعه مقالات

NCFPIE117

درج در مجموعه مقالات

NCFPIE118

درج در مجموعه مقالات

NCFPIE121

درج در مجموعه مقالات

NCFPIE122

درج در مجموعه مقالات

NCFPIE123

درج در مجموعه مقالات

NCFPIE124

درج در مجموعه مقالات

NCFPIE125

درج در مجموعه مقالات

NCFPIE126

درج در مجموعه مقالات

NCFPIE128

درج در مجموعه مقالات

NCFPIE129

درج در مجموعه مقالات

NCFPIE130

درج در مجموعه مقالات

NCFPIE132

درج در مجموعه مقالات

NCFPIE133

درج در مجموعه مقالات

NCFPIE135

درج در مجموعه مقالات

NCFPIE137

درج در مجموعه مقالات

NCFPIE140

درج در مجموعه مقالات

NCFPIE141

درج در مجموعه مقالات

NCFPIE142

درج در مجموعه مقالات

NCFPIE156

درج در مجموعه مقالات

NCFPIE157

درج در مجموعه مقالات

NCFPIE166

درج در مجموعه مقالات

NCFPIE167

درج در مجموعه مقالات

NCFPIE172

درج در مجموعه مقالات

NCFPIE174

درج در مجموعه مقالات

NCFPIE176

درج در مجموعه مقالات

NCFPIE177

درج در مجموعه مقالات

NCFPIE179

درج در مجموعه مقالات

NCFPIE180

درج در مجموعه مقالات

NCFPIE184

درج در مجموعه مقالات

NCFPIE186

درج در مجموعه مقالات

NCFPIE191

درج در مجموعه مقالات

NCFPIE193

درج در مجموعه مقالات

NCFPIE197

درج در مجموعه مقالات

NCFPIE199

درج در مجموعه مقالات

NCFPIE200

درج در مجموعه مقالات

NCFPIE201

درج در مجموعه مقالات

NCFPIE202

درج در مجموعه مقالات

NCFPIE203

درج در مجموعه مقالات

NCFPIE204

درج در مجموعه مقالات

-

-

 

 
 
۱۳۹۷ چهارم تير
پوستر
Powered by DorsaPortal